fredag 30 december 2011

Gott Nytt År 9!

Trakorien räknar som ni vet tiden från kronolabens invigning och går alltså inom ett dygn in på det ärorika tionde året. Årets stora händelse i vår egen värld har varit upptäckten av Higgsbosonen vilken redan förutspås bli nästa års julklapp. Fördelen ska vara att mycket litet julklappspapper går åt och att partikeln kan ta sig ut ur paketet utan att lacksigillet ens behöver brytas. Man lockar bara ut den med lite bosongodis.

Higgsbosonen sägs vara nödvändig för att vår världs vetenskapsmän ska förstå universums uppbyggnad. Vid akademin i Tricilve skrattar syntalderna åt sådana småaktiga ansträngningar ägnade att begripa sig på ett enda futtigt universum. För att håna sina famlande kollegor publicerar akademin lagom till årsfirandet den första kända bilden av inte bara ett universum utan av hela multiversum. Varje universum har formen av en tetraeder och bilden visar hur de aggregeras till en glappande ikosaeder. Den dåliga passformen är som tidigare förklarats nödvändig för att mellanvärldar som Bythos och De grå hallarna ska få plats.

"Detta torde vara så självklart att det knappast behöver förklaras för andra än farsegels fetthjärnor", kommenterar syntalden Obralind da Kufa. Hon tillägger: "Vem tror den där kvantfuskaren Higgs egentligen att han lurar?"

onsdag 28 december 2011

Pressen om konfluxsviten

Här är länkar till recensioner och artiklar i tidningar:

Om metalalbumet Mörkrets tid
* Om ”Mörkrets tid” i Upsala nya tidning, april 2018
* Intervju på den nederländska metalsidan Lords of Metal, oktober 2018

I samband med Vanderland
* Lästips i Nya Wermlandstidningen, juli 2017. Hedrande sällskap!
* Per Israelson filosoferar i Svenska Dagbladets understreckare den 9/3 2017 om bokseriens koppling till rollspel.
* Daniel Lehto är översvallande i Biblioteket i Fokus, nr 4, 2016
* Intervju i Upsala nya tidning av Susanne Sigroth-Lambe den 24/5 2016
* Intervju i magazinet Biz & Art, sid  75-77. (och jag är faktiskt nykter på bilden om ni undrar).
* Daniel Lehto påannonserar Vanderland i BiF, april 2016


Efter Vredesverk
* Tim Andersson intervjuar mig om att skriva romaner från spel i Upsala Nya Tidning den 16/8 2015
* Per Israelson recenserar Vredesverk i Svenska dagbladet den 13/6 2014
* Susanne Sigroth-Lambe intervjuar mig i Upsala nya tidning den 31/5 2014
* Viktor Eriksson intervjuar mig i Göteborgsposten den 17/4 2014 inför signering i Göteborg


Efter Slaktare små och Svavelvinter
* Lotta Olsson skriver kort om rollspelet i DN den 24/11 2012
* Adam Turic intervjuar mig i tidningen Uppsala Fria den 10/10 2012
* Nina Brevinge om fantasy i tidningen Fokus den 31/5 2012
* Tim Andersson i Upsala nya tidning den 2/3 2012
* Erik Jersenius i Gefle dagblad den 20/2 2012
* Lotta Olsson i Dagens nyheter den 21/1 2012
* Per Israelson i Svenska dagbladet den 28/12 2011

fredag 23 december 2011

God jul från Trakorien!

Papakakersektens årliga modell av zigguraten i Fontra Cilor strax innan getterna har letts in och vinterblotets orgier har tagit sin början.

Öppna även lucka tjugofyra hos Sf-bokhandeln för att höra den traditionella trakoriska juldikten "Kungen"


lördag 17 december 2011

Ny metafysik, 3 - Människans förhållande till gudarna

Tredje och sista delen av min metafysiska sammanfattning för spelet

Gudsbegreppet
Munken Bonselmius sade att "Min Gud är en makt som endast av nåd låter sina handlingar förutses eller påverkas." Hans ord tolkas ofta som att ”gudar” kan vara i stort sett vad som helst som är så mäktigt att det befinner sig bortom tillbedjarens föreställning och påverkan. Människor saknar perspektiv på gudarnas makt. Gudar är helt enkelt så högstående att tillbedjarna ser en enhetlig grupp mäktiga varelser som i själva verket har en hierarki sinsemellan. Levande berg eller luftandar tillbes av primitiva människor men är i själva verket bara mäktiga innevånare i världen vilka liksom sina tillbedjare är utlämnade till skapargudarnas dekret.

Etik och moral

Den stora religiösa motsättningen i världen står mellan de skapelstrogna och de skapelsestörande eller skapelsevidriga. Motsättningen gott mot ont anses vara av lägre ordning och höra hemma inne i skapelsen. Olika religioner har förvisso olika regler för vad som anses vara rätt respektive fel, men dessa motsättningar beror på skapelsegudarnas olika uppfattningar och preferenser. Därför är inte ”skapargudar” synonymt med ”goda gudar” ens för klosternoviser. Mångudinnan Luvena vars tillbedjare ägnar sig åt människooffer och gudinnan Inashtar som befrämjar våldsam död är båda skapargudar. Abzulvans förbund blandar sig inte i sådana frågor utan agerar först då de bedömer att någon avviker från eller rentav saboterar skapargudarnas plan.

Skapande och förstörande

Det är en missuppfattning att skapelsetrogna animister alltid skulle förespråka bevarande, helande och konstruerande. Tvärtom inser de att byggande och nedbrytande alltid måste stå i samklang för att skapelsen ska leva och förnyas. Rovdjuret dödar bytesdjuret men faller i sin tur offer för likmaskar och blir näring till växter. Vissa varelser och trosuppfattningar i världen har utpräglat bevarande verkan medan andra är förstörare. Bland förstörarna utmärker sig drakarna. Man tror att de skonades av skapargudarna vid den första konfluxen just för att vara en förstörande kraft i världen, satta att riva det stelnade och åldrade så att det nya kan ta dess plats.

Verklighet eller avbild

De lärda har ofta ställt sig frågan om människan kan veta något om tillvaron såsom den egentligen är, eller om hon uteslutande är hänvisad till tolkningar och projektioner av hur den ter sig. Sådana grubblerier kallas ontologiska och hånas hjärtligt i Tricilve. Fönstret och spegeln är religiösa symboler för dessa frågor. Vissa tror på transcendens, dvs att människan under vissa betingelser kan se in genom fönstret och få en uppfattning om hur världen verkligen är. Andra menar att fönstret är en spegel som bara reflekterar det betraktaren förväntar sig att se. Åter andra menar att gudarnas ritade skapelse närmast med automatik antar former som människan kan och är menad att se så att hon kan fullgöra sin roll och att det är hädiskt att ens försöka tränga igenom illusionen.

Bland trollkarlar är det en vanlig uppfattning att världen utgör ett fängelse i vilket människan är inspärrad av gudarna för att inte hota dem. Våra sinnens dimridåer utgör fängelseväggar och galler. Andra menar att kulisserna är ett skydd mot det utanför som skulle driva oss till vansinne eller äta oss om vi inte hölls avskiljda från verkligheten.

Tillvaron som teater
Teatern är en viktig religiös symbol över hela Timatia. Skapargudarna frammanade enligt myterna världen som förströelse och därför anses det vara en av människans viktigaste plikter att bidra till denna förströelse. Teohedoner anser till och med att världen skulle mista sitt existensberättigande om den upphörde att vara underhållande ens för ett ögonblick. Det finns en stark teleologisk tradition, dvs en strävan att söka mönster i den stora berättelsen för att kunna bidra till intrigen på det sätt gudarna har avsett. Människans drivkraft att ständigt söka mönster och förklaringar i sin omgivning anses stamma i hennes delaktighet i det kosmiska skådespelet. Hon har helt enkelt en inbyggd drift att söka efter scenanvisningar och repliker. Det vanliga uttrycket ”Larvatus prodeo” - ”jag träder fram bärande min mask”, är hämtat från den religiösa teatern. Trollkarlen Shagul menar att hela historien är ett redan skrivet drama i vilket han, den enda fria människan, vägrar delta.

Profetior
Hermenautik innebär bland de lärda ”att navigera texten”, där texten är gudarnas skrivna plan för världen. Hermenautikern studerar profetior för att via dessa kunna påverka utvecklingen. Profetior är i Timatia inte givna förutsägelser utan snarare väntande spår mot framtiden. De fungerar så att om en profetias rekvisit uppfylls så följer utvecklingen profetians förutsägelser, annars inte. Dvs om vagnens hjul hittar spåret så kommer det att följa det. Någon kan ha tur och utnyttja en profetia utan att ens känna till den medan en annan har oturen att råka uppfylla rekvisiten för en olycklig förutsägelse. Hermenautikern försöker hålla sig underrättad om profetior och analysera vad som kan göras eller bör undvikas för att nå en önskad utveckling. Furstar söker ofta sådana lärde som rådgivare.

Arketyper
Med arketyper menas beteenden som gudarna byggt in i varelser och företeelser. Det innebär att vissa nyckelretningar automatiskt kommer att utlösa vissa beteenden. Många skulle tro att det är smärta som gör en björn arg om man vrider om dess nos, men faktum är att detta är ett arketypiskt beteende som någon skämtsam gud skrivit in i dess natur. På samma sätt besitter företeelser så olika som som 'järn' och 'vrede' arketyper som ofta utnyttjas av präster och trollkarlar. ”Gjutaren från Gondemma” var legendarisk för sin förmåga att få ett järnföremål att smälta genom att viska ett par ord till det. Hon tvingade inte metallen utan hade helt enkelt lärt sig vad som krävdes för att sätta igång dess naturliga beteende. Silvia Miranda har lärt sig hur man talar till moln för att styra deras beteenden på ett liknande sätt. Att tvinga något mot dess natur är mycket svårare och ofta farligt.

Talmystik
Animister över hela Argond har tagit fasta på guden Enkis påstående att allt har fyra aspekter. Därför är fyrtalet heligt för dem. Det är emellertid ett misstag att tro att allt består av fyra givna beståndsdelar. Snarare kan Enkis fyrtal uppnås på otaliga sätt – det enda påbudet är att varje avslutad enhet måste besitta fyra likvärdiga aspekter. Tretalet anses ofullständigt och bara tillåtet som ett övergångsstadium. Därför har tre blivit ett hädiskt tal som skapelsetrotsare ofta använder till orden: ”Tre är ett magiskt nummer”. Timatiska talmystiker har åsikter även om andra tal, det dikotomiska tvåtalet, kopplingen mellan det gyllene snittet och femtalets pentagram, hexagonens förekomst i naturen och så vidare.

torsdag 15 december 2011

Två nya intervjuer

Två intervjuer med undertecknad dök upp på nätet idag. Först kom en i Tidningen Kulturen skriven av Alexander Sanchez - faktiskt fjärde gången jag synts där inom ett par månader.

Den andra är skriven av Stefan Hagel på hans blogg Verkligen Stefan. Den har ett litet annorlunda fokus som jag gillar.

Tillägg: såg just att Slaktare små omnämns som årets fantasy 2011 i tidningen "Vi Läser" också. Kul!

måndag 12 december 2011

Rollspelet kan beställas - Trakorienkartan klar!

Från och med idag är det möjligt att förhandsbeställa rollspelet Svavelvinter från Fria ligan. Själva spelet beräknas vara färdigt för leverans i mars 2012. De 100 första som förhandsbeställer får sitt ex signerat av undertecknad OCH, för att kompensera kladdandet, Trakorienkartan i A1-format hemskickad redan idag.

Jag kan lova att kartan är fantastiskt fin och jag har den själv inramad framför mig när jag skriver romanerna - just därför har jag varit extra petig med att få den korrekt. Överhuvudtaget är jag imponerad över hela produktionen från Tomas Härenstams gedigna och välskrivna regler till illustrationerna och Christian Granaths formgivning. Det här blir en höjdare, mina vänner. Titta in hos Fria ligan och njut!

torsdag 8 december 2011

Stereo i Stockholm

"Min röst ska nu komma ifrån den västra sidan av Stockholm".


Lördagen den 10:e december kan ni träffa mig på inte mindre än två ställen i Stockholm:

Klockan 14.00 ska jag prata rollspel och romaner med Anders Blixt på Tekniska muséet
Klockan 16.00 signerar jag böcker på Sf-bokhandeln i Gamla stan.

Kul om vi ses!

onsdag 7 december 2011

Krypto


1917

Och som i sina gärningar se blott det goda

och i andras kläder ett vakttorn av törnen

han höre de ord som världens fåglar viskat i himlen

som ingen hört sedan döds ände

torsdag 1 december 2011

Universum reviderat!

Genom historien har teorier om tillvarons beskaffenhet ofta fått revideras och vi syntalder vid Tricilves kejserliga akademi vill naturligtvis inte stå fåvitske farsegels kollegor efter heller i detta avseende.

Man kan alltså INTE sätta ihop tjugo liksidiga tetraedrar till en tjugosiding, en ikosaeder, något som felaktigt påstods så sent som i förra inlägget på denna vetenskapliga krittavla. Signaturen Skymandr framkastade tvivel redan i inläggets kommentarsfält och har vederbörligen överförts till Abzulvans annex i Fam Kvalvi för ingående förhör rörande ursprunget till hans skapelsestörande insikter.

Ingen skada är emellertid skedd eftersom det NÄSTAN går att foga samman tetraedrarna till en ikosaeder. Det blir lite glapp här och där men vilken byggnad I Tricilve saknar dylikt? Som alla lärde vet så är mottot för kejserliga akademin:

"Att tänka fritt är stort
Att tänka rätt är större
Att tänka nästan rätt duger
".

Kollegiet har med sin nya insikt kommit fram till att de spalter mellan tetraedervärldarna som misspassningen orsakar förklarar de många mellanvärldar och underhållsfickor som observerats, exempelvis De grå hallarna och Bythos. Fyndet förklarar också hur demoner, kakluner och annan ohyra likt kosmiska vägglöss via gliporna kan röra sig mellan världarna. Ordningen är alltså återställd och kollegiet planerar som bäst en rejäl fest för att döva de sista tvivlen på temat "In vino veritas".


I vetande nåd

Obralind da Kufa
Syntald och legitimerad överslätare i geometrisk spakelogi vid
Kejserliga akademin i Tricilve