måndag 15 november 2010

Redigeringens gång

Jag har alltså skrivit klart romanen "Slaktare små" i första utkast och nu börjar redigeringsarbetet. Kanske någon är nyfiken på hur jag tänkte lägga upp arbetet.

Till min ovärderliga hjälp har jag redaktören Fredrik Ström och ett antal testläsare som anmält sig frivilliga. Dessa personer kan emellertid inte kopplas in förrän jag tagit ytterligare nappatag med råtexten som ännu är full med sakfel, ofullständigheter och rena pinsamheter. Det är ju ingen vits med att börja språkgranska avsnitt som kommer att tas bort eller att påpeka logiska grodor som redan står på To-Do-listan. Strukturella fel uppstår inte minst därför att jag plötsligt under skrivandet fått nya idéer som kräver ändringar i tidigare kapitel. För att inte tappa tempo har jag bara noterat vad som ska ändras på respektive ställe men ännu inte utfört korrigeringarna.

Under skrivandet har jag skapat flera dokument som nu kommer till användning:
 • en scen-för-scen-synopsis på sju sidor som i punktform sammanfattar vad som händer i romanen. Där är det lätt att få överblick över handlingen
 • en logg med redigeringsidéer som uppstått under skrivandet av typen: "gör Oberon mer sarkastisk", "ska Ansgar vara kvar i Vulferveden?" eller "etablera Västmyra som spelhåla"
 • Mina tre grunddokument med personbeskrivningar, artiklar om företeelser i världen respektive löst kladd.
Min plan för redigeringen är grovt som följer:
 • kolla den dramaturgiska kurvan med höjdpunkter och lugnare partier. Eventuellt flytta runt scener
 • fatta beslut om ändringar i struktur och handling, till exempel om en person ska raderas ur texten eller "parkeras" permanent eller tillfälligt (har ett sådant exempel), om ett kapitel ska strykas eller skrivas till (har ett par sådana)
 • ändra felaktiga detaljer och komplettera tidiga scener med sådant som tillkommit. Exempelvis så fick jag idén att folket på Stegos inte har vetat om världen funnits kvar utanför deras fördömda ö och då borde deras religiösa liv reflektera detta. Exempel 2: Shagul förbjuder RhabdoRanamedlemmar att nämna demonen Ghumgakks namn eftersom han är rädd att väcka dennes uppmärksamhet
 • renskriva verser från Vox Ranzina där dessa ska in i handlingen
 • gå igenom personbeskrivningar och repliker för att se så att olika personer visar sina personliga drag i uttryck, handling och språk. Kanske förändra karaktären på någon person. Lägga till mer om utseende där det behövs. Målet är att varje person ska kännas unik, intressant och levande. Det hör till saken att jag har förebilder till nästan alla personer i boken och dessa lägger jag på skärmen när jag modellerar
 • lägga till kuriosa och färg. Jag tänkte bland annat gå igenom spelmodulerna för att se om jag missat några godbitar som passar in. Parallellt ta bort tramsigheter som är roliga men inte platsar. Även rensa eventuella sexismer och liknande
 • kolla konsekvens i alla namn och lista dessa för persongalleriet respektive kartan
 • polera språket för mer flyt. Bästa sättet är att läsa texten högt för sig själv så hör man där det stakar sig. Även måla på med mer färg för mer känsla där det behövs
 • här tänkte jag skicka texten till Fredrik för mer noggrann språkkontroll tillsammans med honom. Även förlaget får läsa texten nu.
 • Jag har två scener som ännu inte skrivits, men de är antingen möjliga att utelämna eller helt oberoende av resten så jag tänkte skriva dem vid tillfälle när det passar i tiden
 • skicka texten på testläsning
 • göra slutjusteringar

En del att göra med andra ord.

lördag 13 november 2010

Punkt

Där satt den! Jag har äntligen kommit till slutet på Slaktare små, och det nästan under september så som det var tänkt.

Det vill säga nu börjar ett omfattande arbete med att komplettera, ändra, korta ner, sammanjämka och förhoppningsvis förbättra texten, men det känns väldigt skönt att åtminstone kunna luta sig tillbaka och titta på helheten för första gången. Några avsnitt är jag riktigt nöjd med medan andra fortfarande driver fram viss blygsel.

Ett snabbt montage visar att texten i nuvarande form innehåller ca 210 000 ord eller 1 270 000 tecken. Det skulle motsvara 560 tryckta boksidor att jämföra med Svavelvinters 515. Nästa del räknar jag med blir kortare; jag skulle gissa på 350-400 sidor. Den bör också kunna bli klar inom ett par år efter denna del.

Sista kapitlet tog längre tid än jag trodde eftersom det består av sju olika delar där det avslöjas vad som händer på ett antal platser med ett antal personer och varelser - detta i analogi med avsnittet 'Efterspel' i Svavelvinter. Det besvärliga i sammanhanget är att man måste läsa in sig på vad som hände senast och dessutom komma i rätt stämning för varje ny scen.

Som jag tidigare diskuterat här på bloggen så pekar slutet ganska mycket fram mot nästa del vilken jag fortsätter med direkt när jag är färdig med denna. Det ska gå ganska mycket fortare än sist. Klart någon gång i ... september skulle jag tro.

måndag 1 november 2010

State of Affairs

Idag eller imorgon går pocketversionen av Svavelvinter till tryck. Den sista korrekturändringen föranleddes av ett påpassligt påpekande från Roney Lundell. Han ifrågasatte om man kan beordra bågskyttar att "ge eld" när det inte finns krutvapen i Trakorien. Scenen är när Praanz da Kaelve och en grupp soldater första gången möter crurer på Marjura. Naturligtvis har Roney rätt och vi hann få in ändringen. Pocketen ska med dagens leverans hinna ut i handeln till den förste december - en dag jag härmed döper till "advent".

Samtidigt gick vid midnatt deadline ut för grundbidragen till det nya Trakorienrollspelet. Många mycket inspirerande bidrag har inkommit och det sista i denna kategori blev Tor Ola Holen Smestads sammanfattning av de trakoriska öarnas historia som inkom klockan 23.58. Det ryktas att Ola Wikander i desperat jakt på ytterligare tid färdats mot datumlinjen och inkommer med sitt bidrag under de närmaste dygnen, vilket redan förlåtits honom.

Själv har jag inte lyckats hålla min deadline till oktobers utgång efter någon veckas svacka i skrivandet, men som Ylva Spångberg påpekade: egentligen kan man säga att det fortfarande är september. De senaste dagarna har jag hur som helst kommit igång igen och räknar i alla fall med att blir klar denna vecka. Ni kommer att få reda på det. Shaguls mästare, vars förebild är Ludwig Wittgenstein, har just piggnat till och överraskat sina befriare med vem han egentligen är och beskedet att han inte alls tänker ansluta sig till deras planer.

Sådant är alltså sakförhållandet. Extra bonus till den som avkodar inläggets titel.