söndag 22 april 2012

Karta över Tricilve

Här kommer en första titt på rollspelets karta över Tricilve. Den ska in på sidan 213 i den preliminära pdf:en som har gått ut. Christian Granath har ritat den baserad på det gamla Arkiprojektet som jag och Pär Lindström roade oss med för några år sedan. Nu ska kartan korras och fixas till med pergamentkänsla. Vi kommer förmodligen också att lägga in lite fler namn på gator och stadsdelar. Jag har haft stor användning av kartan när jag skrivit romanerna. Staden inom murarna är ungefär 2,5 trakoriska mil från sida till sida, dvs 4,5 km. Kartan har beskurits något.

söndag 15 april 2012

Smakprov från Örebro

Jag tog med mig ett par sidor från Bladverk till bokmässan i Örebro för att läsa upp om det blev tid över. Jag lägger ut dem här som smakprov. Observera följande:

* Detta är inte slutversionen
* Två #-tecken innebär att jag klippt bort ett stycke och det som står inom tecknen är vad som händer i det jag klippt bort (duh). Detta gjorde jag förstås för att det inte skulle finnas tid att läsa så länge.

Kapitlet heter "Konungens återkomst" (jodå, jag har hittat på det alldeles själv) Hela kapitlet är något av en pastisch på Odysseus återkomst till Ithaka med inslängda glimtar från Röde Orm och Frithiofs saga.

* * *

Konungens återkomst

Ketrabergen är den gördel som förbinder barboskernas land Ziddisbar med resten av Palamux. Draken Blatifagus svepte så tätt över de högsta, snöklädda topparna på sin färd västerut att klippblock slogs ur läge och tumlade mot dalgångarna. Arn Dunkelbrink hånade djuret för vingveknad och svagstyrning efter den årslånga vilan på Stegos, men då översköljde besten sin ryttare med varmluft genom nacköppningarna. Det var en hederssak, förklarade den, att minska bergens höjd vid varje passage eftersom mannalössen i trakten var så enfaldigt stolta över landets reslighet.
Bortom Ketrakammen sträckte sig skogsklädda dalar ända ner till Londervikens vatten. Draken följde sänkorna strax ovan trätopparna på jakt efter en anständig frukost men bytesdjuren måste ha anat oråd för inget vilt värt namnet stod att finna. Över ön Mygorans träsk flög de istället in i moskitsvärmar så täta att ekipaget hann bli svartprickigt av krossade flygfän innan Blatifagus tagit höjd över insektsmolnen.

#De flyger vidare och ser att gårdarna längs kusten är nedbrända. Arn undrar om detta är spåren efter den andra drake som Blatifagus ska hjälpa honom att döda, vilket besten förnekar#

Utanför Vel-Anila upptäckte kungen hur några pallissadomgivna gårdar på en höjd undgått härjningar. Här på kusten norr om ön Bhannavil bar orterna underliga namn sagda på saniternas utdöda språk, det som sades komma från bortom haven i väst. Hjälmklädda huvuden och spjut stack upp över stockarnas spetsar. Ett par arbalestlod satt fortfarande fastnaglade i de timrade byggnaderna som vittnesbörd om att härar härjat kusten snarare än odjur. Arn Dunkelbrink landade på en äng nedanför höjden och beordrade draken att se fredlig ut men då grinade besten med alla sina huggtänder och spärrade upp ögonen i en så vidrig nidbild av ett mänskligt leende att den istället blev svår att betrakta.
Kungen lade ner sina vapen på gräset och vandrade uppför körvägen mot byns stockport. Han noterade spår efter tungskodda hjul och även kvarlämnade, nedslagna pålar som stadgat belägringsmaskiner, men anfallet kunde inte ha pågått länge för byn tycktes vara i det närmaste oskadd. På pilskotts avstånd stannade han och ropade.
”Jag är Arn Dunkelbrink, furste av Kharasma. Jag kommer ensam och som vän till krigaren Zahemra. Törs han lämna sin pallissad eller vill han hellre att jag knäcker mig väg genom hans staket och kommer in?”
Huvuden dök och steg som nyfikna uttrar bakom skyddvallen. Ord byttes utan att man kunde höra vad som sades. Ur skuggorna av en vagn reste sig under kungens väntan en stor och raggig stridshund som med sänkt huvud betraktade främlingen. Den var av molossertyp och det massiva huvudet var lika skrynkligt som ett sviskon. Kungen förbannade att han lämnat sin vapen nedanför kullen när besten började röra sig mot honom. Ändå var djuret inte hotfullt och man märkte på stegen att det var långt åldersgånget. Nu spann svansen tungt från sida till sida och när Arn satte sig på huk lade den sitt jättelika huvud i hans knä. Den slängde några gånger med tungan mot hans händer och ansikte varpå den luggslitna kroppen tumlade på rygg för att bli kliad.
”Bruno”, sade kungen och rev djuret vid revbensfogen som förr. ”Gamle Bruno, är du fortfarande vid liv din rackare! Vad gör du här i obygden?”
Medan Arn kelade med hunden öppnades porten och en man av det jättelika tolguldersläktet steg ut. Han var klädd i nitläderrustning med stäpplöparnas plymerade halvhjälm som lämnar kinden fri för bågsträngens smekning. Armarna var inbäddade i sköldjärn med fångsthakar ägnade att avväpna angripare och benen bar hosor av pläterat snärjvide.

#Männen käbblar manligt men visar sig vara kamrater#

”Tänk att se dig igen, din arme oxbultare! Stred du ens med draken som man berättar eller har du rest mellan krogarna och skrutit om drömda dåd?”
”Nog kämpade vi, men besten bjöd så vekt motstånd att jag inte gitte döda den”, svarade Arn Dunkelbrink. ”Istället behöll jag den som riddjur.”
Zahembra skuggade ögonen med sin långa hand och kisade ner mot Blatifagus som blängde tillbaka med en svavelgul rökslinga sipprande ur ena mungipan.
”Ska det där alltså föreställa en drake? Enligt sagorna är de stora som berg. Jag trodde att du kommit flaxande på en grip du stulit från Ransard.”
”Nog är den ynkligare än man kunde tro”, nickade Dunkelbrink. ”Den lyckades inte ens slå byte för att föda sig under färden. Kanske avstår du någon gammal get åt den av ren medlidsamhet?”
”Jag slängde några dödfödda svinfoster på dyngstacken i morse. De har nog inte kallnat helt ännu. Behöver den hjälp med att fösa undan kråkorna tror du?”
De skrattade samstämmigt men draken mullrade så att marken skalv och svällde till en kopparskimrande blåsbälg.
”Era vämjeliga små jordsuggor!” väste den. ”Den dag jag återfår min frihet ska jag komma och sluka er alla. Jag ska gräva upp era döda och trä halsband av deras kotor att skänka mina systrar om de nu gitter bära så billig krams.”
Männen skrattade bara än mer. Samtidigt vände vinden och den gamle stridshunden Bruno fick odjurets vittring i nosen. Synen var sedan länge bleknad till töckenvitt och hörseln hade tystats men väderkornet var lika skarpt som i yngre dagar. Morrande sköt han ragg, kom på fötter och skumpade utför körvägen. Innan Arn Dunkelbrink hann ropa sköljde en våg av eld över hela sydsluttningen. Av hunden återstod därefter bara ett rykande beläte.
Zahembra fällde sin sharyng inför flammorna men kungen var redan på väg ner mot draken genom det brinnande fjolårsgräset.
”Eländiga kräk! Är det allt du kan göra: att anfalla kvinnor, husdjur och fredliga skepp. Ska du någonsin vara mig till minsta nytta?”
”Jag kände mig hotad”, fnös Blatifagus och betraktade kyligt sin herre. ”Led mig du till en här istället för till dina skabbiga bekanta så ska du få se vad drakar kan uträtta.”

#De pratar vidare och gör upp en plan som ska sättas i verket sedan de ätit tillsammans#

Arn Dunkelbrink gick med på att följa tolgulden in bakom pallissaden medan ett par av byns bönder skyndade iväg för att finna kött åt draken. Kungen ville ta farväl av sin gamla trotjänare Bruno, men hundkroppen stod ingenstans att finna.
”Jag behövde en aptitretare”, bekände Blatifagus när han tillfrågades. ”Du hade knappast någon nytta av honom längre och när inget smakligare serveras så får den hungrige hålla tillgodo med en varm hund.”

onsdag 11 april 2012

Kära Örebroare!

Nu på lördag den 14 april, klockan 15.00 i Maria Lang-salen, ska jag prata på bokmässan i Örebro.

Temat är: Den fantastiska verkligheten

Kom gärna och gör mig sällskap om ni finns i trakten.

tisdag 10 april 2012

Abzulvan

Abzulvan kan sägas vara den argondiska motsvarigheten till katolska kyrkans inkvisition, men det finns ganska många skillnader. Grunden för organisationens verksamhet är den gängse skapelseberättelsen i vilken ett panteon gudar skapade multiversum och dess mekanismer som en förströelse i deras oändliga tristess. Gudarna ska först ha planerat världen på en perfekt ritning varifrån den sedan speglats i kött. Det praktiska arbetet genomfördes av underhuggare i flera led och därför motsvarar världen inte planen utan visar ständiga brister som behöver korrigeras. Observera att planen fortfarande finns och påverkar världen. Om konfluxerna är gudarnas egna ganska grova verktyg för att uppdatera tillvaron till en ny version, så kan Abzulvan sägas vara supportavdelningen i fält som söker anpassa, lappa och fixa så gott det går. Abzulvans prästerliga anhängare kallas ofta för animister därför att det i skapelsetron ingår att allt är besjälat, om inte annat så med ritningens gudomliga runa. Lika ofta menas med animist en präst som utövar magi i skapelsegudarnas namn och anda.

Abzulvan bildades efter långvariga krig mellan monoteister och polyteister i landet Katalbi där polyteisterna segrade. Organisationen är alltså strikt polyteistisk såtillvida att den kräver respekt för alla skapelsegudar och ser monoteistiska ansatser som hädiska. Man får gärna dyrka bara en av gudarna men inte förneka eller motarbeta de andra. Det innebär inte att allt accepteras utan irrläriga trosuttryck kan fortfarande behöva bekämpas. Budet är att människan ska leva i enlighet med gudarnas plan och intentioner för världen och i alla händelser avhålla sig från att mixtra med den eller ännu värre sabotera den. Avfällingar bekämpas med lämpliga medel.

Som polyteistisk organisation är Abzulvan definitionsmässigt tolerant. Man lägger sällan moraliska aspekter på tankar eller gärningar så länge dessa inte stör skapelseplanen. Abzulvan skiljer alltså inte gott från ont i strikta termer. Organisationen är könsneutral så att män och kvinnor kan finnas på alla poster.

Abzulvans egen skyddsgud är Enki, vishetens och sötvattnets fader, de gudomliga begreppens beskyddare. Enki anses ha varit en av de drivande krafterna bakom skapelsen. Organisationens namn kommer delvis av Enkis boning, det heliga och livgivande sötvattenhavet Abzû.

De fyra tillstånden

Fyrtalet är heligt för alla animister, Man säger att allt fullbordat har fyra aspekter. Således kan mänskliga verksamheter enligt Abzulvan indelas i följande fyra klasser:

* Det skapelserena - idealet som helt är i samklang med gudarnas intentioner
* Det skapelsetrogna - ett liv i strävan att nå det skapelserena
* Det skapelsestörande - motverkar gudarnas intentioner men kan korrigeras
* Det skapelsevidriga - hotar gudarnas plan och bör utplånas

Abzulvans organisation

Abzulvan är ett förbund som stöds av olika religioner och politiska krafter. Alla dessa krafter har representanter i Vävsynarnas råd som närmast kan jämföras med en företagsstyrelse. Under vävsynarna finns Enkiderna, den fasta organisationen med huvudsäte på ön Noroma men med representation, noder, på många håll i nordvästra Argond. Enkiderna ledare kallas pontifex navus och kan vara man eller kvinna. Tillsammans med de högsta Enkiderna och Vävsynarnas råd ska ledaren klassa olika verksamheter och besluta om åtgärder. Enkider och Tensider driver tillsammans Abzulvans inkvisition.

De fyra tillstånden motsvaras av fyra ordnar:

* De levande orden - dessa skapelserena vägleder och utbildar präster samt tolkar gudarnas intentioner
* Den gyllene mattan - skapelsetrogna tjänare som sköter Abzulvans löpande verksamheter samtidigt som de försöker bli skapelserena. Nyrekryterade börjar oftast här.
* Tensiderna - undersöker och klassar verksamheter enligt de fyra tillstånden. Missionerar och fungerar som diplomater. Driver domstolar. Tensiderna kan tillfälligt klassa en verksamhet som skapelsevidrig men måste sedan söka stöd hos pontifex navus och de högsta Enkiderna för permanent fördömelse
* Eldtungan - bekämpar skapelsevidriga företeelser med olika medel. Här finns såväl lärde som krigare och trollkarlar. Tänk CIA. Eldtungan dömer inte på egen hand utan verkställer åtgärder.

torsdag 5 april 2012

Österparad

Trakorisk påskhälsning signerad Maja Grotebelia Granström


onsdag 4 april 2012

Rollspelet har släppts som beta!

Nu idag skickar Fria ligan ut rollspelet Svavelvinter som pdf-fil till alla som förhandsbeställt spelet. Det är alltså en betaversion med vissa brister där Fria ligan vill ha in synpunkter på sitt forum innan tryck. Trycksaken kommer om ungefär en månad. Förutom själva boken på 349 sidor får man i pdf-paketet också A1-kartor över Trakorien och Argond samt rollformulär.

Även jag har fått filen och sakgranskar den som bäst. Jag tycker att spelet ger ett fantastiskt intryck. Min största fråga är nu hur jag ska kunna skriva ut Argondkartan i A1 för att rama in den bredvid Trakorienkartan som jag redan har på väggen. Detta är alltså de kartor som jag själv använder när jag skriver romanerna och därför har jag mer än ett estetiskt intresse av dem.

Pocketversioner av romanerna Svavelvinter och Slaktare små kommer också ungefär om en månad så de som vill kan frossa i Trakoriana hela sommaren.