torsdag 21 juni 2018

De åldriga ödlornas ed lyrics

De åldriga ödlorna ed
Oath of the Ancient Wyrms

Third song on Svavelvinter's full-length-album Mörkrets Tid.
English lyrics translation and explanations below.
Album available at Dimout Production.


De åldriga ödlornas ed is sung by the dragon Blatifagus who is featured in the novels. He sweeps through the night over the dark sea, carrying the prince Arn Dunkelbrink on his back, cursing and raging over the fact that he's forced to serve this puny human for as long as it lives, dreaming of the days when he'll be free again, savouring the havoc he'll wreak among 'the wet ones' then.


Swedish lyrics
Stormarna tystnar 
under vredens vridna vingslag
Länderna sargas 
under vassa klornas blodbad
Händer ska krama 
vad de våta funnit döden värt
rinna mellan fingrar 
allt det ni har hållit mödan kärt

Gisslar min rygg 
med rapp från herremannens piska
Nesan – ur släktled 
hör jag förfäderna viska
”Varför bland ormar
miste ätaren sitt höga namn?”
Varför bland drakar
lever jag med denna svarta skam

Allting ska brinna
en ny värld att vinna
Ingen ska hinna
i elden försvinna

Vansinnet bär jag
Flamman ska snärja
och natten förhärja
till den brinnande dag
Ingen kan värja
Blodet ska färga
de kroppar jag bärgar
Förgörelsen är jag

Jag flyger under månen in i gryningen
Min led är lagd 
mot mänskoland längs dyningen
Mitt ögas stål 
ska nagla fast din våta kropp
Du krälar, klagar, vädjar
sedan slukar jag ditt sista hopp

Min mörka skugga sveper över sjö och land
Snart vänder morgonfriden 
till en dag i gyllne brand
Förtära ska jag allt ni rest 
med trägen hand
Det gamla går i grav 
när lågan väller över tand

Markerna gungar
Käftar ska sjunga
Jag slukar era unga
de kokar på min tunga

Illväder hopas över
folkens trygga nästen
Ätaren av de egna sliter
murar från fästen
Strupar ska skria
”Blatifagus! Nu är döden här!”
Klornas vassa liar
till benpipan genom köttet skär


English lyrics
Storms fade 
under wingbeats of wrath
Lands are rent
in the bloodbath of tearing claws
Hands will cling to 
what the wet ones would die for
running through fingers 
all that you held dear

The whip of my master 
scourging my back
Oh shame! Out of my past 
I hear the ancestors whisper
”Why among wyrms
did The Eater loose his name?”
Why among dragons
do I live with this black shame

All shall burn
A new world to win
No one will escape
in the fire they’ll perish

I carry the madness
My flames will ensnare
blazing the night
into burning day
No one will escape
Blood will spatter
the bodies I claim
I am destruction

Under the moon I fly into the morning
My route is laid 
towards men’s lands along the swell
The steel of my eye 
will impale your wet bodies
Wailing you’ll pray for mercy 
until I devour your hope

My dark shadow sweeps over sea and land
Soon the sweet morning 
will turn into golden fire
I’ll eat what you have built 
with diligent hands
All that is old dies 
when flames escape my teeth

The grounds will shake
jaws will sing
I devour your young
they boil on my tongue

The storms will gather
over the homes of humans
The Eater of his own
tears walls from their roots
Throats will scream
Blatifagus! Doom is here!”
The scythes of my claws
cut through flesh to the bone

# # #

I think I actually was inspired by the Swedish version of 1985 music TV-show Night Flight when I wrote this song ;-).

1 kommentar:

Unknown sa...

Thanks erik, for the shocking text, and ENT