fredag 25 maj 2012

Städers storlekar

För att få en känsla av hur stor den trakoriska huvudstaden Tricilve egentligen är så lade jag in stadens konturer i rött över foton från GoogleEarth av Uppsala och Gamla stan i Stockholm med samma skala. En mer detaljerad karta av Tricilve finns på detta blogginlägg. Det gula strecket i Gamla stan och det fristående raka röda strecket över konturerna av Tricilve motsvarar båda 600 meter, dvs en tredjedels trakorisk mil.

Kanske inte så vackert gjort, men lite kul tyckte jag. Lustigt att Tricilve blev nästan precis lika stort som centrala Uppsala. Det förefaller rimligt.

5 kommentarer:

David W sa...

Kastykertemplet hamnar ungefär på samma plats som Vaksala torg tror jag. Kan inte vara ett sammanträffande va? Konsumtionsraseri och skamlös krämarkapitalism präglar verkligen grönsaksförsäljningen på detta torg dagligen.

Birkebeineren sa...

Mycket illustrerande. Bidrar till att bättre få en känsla av hur det är att röra sig i staden.

Anders Norén sa...

Det finns studier som pekar på att den genomsnittliga tiden vi ägnar åt arbetsresor har varit rätt konstant under historisk tid: maximalt 45 minuter enkel resa. Promenerar man 45 minuter kommer man 4-5 kilometer, så innan andra färdmedel (järnväg, spårväg) blev allmänt tillgängliga så var växte inte städerna sig större att man kunde promenera överallt inom 45 minuter. Antikens Rom (befolkningen varierade mellan omkring 0,5 och 3 miljoner invånare) var ungefär 4 kilometer tvärs över inom Aurelianusmuren (färdig år 275), Stockholm före Lindhagensplanen (1866, befolkning ca 100 000) likaså och London och Paris före järnvägarnas ankomst (ca 1850, befolkning 2,5 resp. 1 miljon) ungefär 5 km. Större än så till ytan kunde städerna inte bli utan att sluta fungera effektivt. Städernas åkermarker kan heller inte sträcka sig längre ut än någon kilometer om stadsborna ska kunna arbeta på fälten.

Tricilve är ungefär 4,5*2,5 kilometer stor och kan alltså inte växa särskilt mycket mer till ytan. Inte orimligt!

Anders Norén sa...

Förresten: de större städer i dagens Sverige som har störst andel gång- och cykelresor är, föga förvånande, de som håller sig inom en radie om 3-4 kilometer. Där är tidsvinsten med att sätta sig i bilen eller på tåget i stället för att promenera eller cykla som minst.

Erik Granström sa...

Anders: Spännande information. Att Tricilve blev just så stort får jag ändå erkänna var mest en slump.