söndag 21 mars 2010

Rollspelet tar form

I förrgår kväll så träffades återigen Tomas Härenstam, Thomas Johansson, Mattias Lilja från Järnringen och jag för ett nappatag med reglerna till det nya trakoriska rollspelet. Vi är alla överens om att det särskiljande i spelet ska vara spelupplevelsen, berättelsen, med de speciella typer av miljöer, detaljer och intriger som karaktäriserar Trakorien. Detta snarare än tonvikt på något slags tävlingsmoment eller regeloptimerande. Av denna anledning har vi tänkt spelet som bestående av två delar: detaljspel på gruppnivå respektive skuggspel på politisk, mytologisk och metafysisk nivå. Den stora utmaningen är att hitta kopplingen mellan dessa spel så att båda blir intressanta och påverkar varandra på ett smidigt sätt.

Detaljspelets grund känns ganska färdig och behöver mest finslipningar och kompletteringar. Om jag förstått nomenklaturen rätt så är det av dice-pool-typ i likhet med Burning Wheel och Mouse Guard. Tomas testspelar för närvarande systemet med en grupp som kör den klassiska Svavelvinterkampanjen. Något jag är väldigt förtjust i är att färdigheter och annat som kan åberopas är personliga egenskaper kort formulerade av spelaren snarare än hämtade från en standardlista. Definitionen och åberopandet av dessa egenskaper är i mycket en förhandlingsfråga där spelledaren, "berättaren", har vetorätt och där det viktigaste blir hur väl egenskapen passar sammanhanget. Åberopande av mer udda egenskaper betalas med vunna tärningar. Dessa ödestärningar finns i begränsad mängd och spelarna tävlar i ett nollsummespel med berättaren och varandra om att erövra dem.

Vad gäller skuggspelet så har vi några olika vinklingar. Sannolikt så kommer ett par, tre olika spelsätt att beskrivas inklusive att inte använda skuggspelet alls. Detta känns helt motiverat för vi är inne på att scenariot / kampanjen ska vara det definierande och då kan olika spelsätt passa olika typer av äventyr. Vi tänker oss också att ett speciellt scenario/kampanj kan ha unika tilläggsregler. Själv är jag mycket förtjust i tanken på ett taktiskt brädspel parallellt med rollspelet där skuggspelets aktuella ställning påverkar förutsättningar, viktning av lokala tärningsslag och tillgängliga resurser i detaljspelet. Jag har sneglat på en kombination av det gamla datorspelet "Balance of Power" och brädspelet "Diplomacy" där spelplanen skulle vara en Trakorienkarta på vilken drag utförs per geografiskt område. Tomas är mer inne på ett abstraktare skuggspel och båda sätten har sina fördelar och nackdelar.

Spelet kommer förmodligen att tryckas som en grundbok efter förhandsbeställning eller print on demand med mycket kringresurser, äventyr och uppdateringar som pdf:er på nätet - gärna från fristående källor. Ambitionen är att ge ut en ganska kondenserad bok med grundmaterial utan att det blir för yvigt: hellre korta bra texter än långa, fluffiga haranger. Vi siktar i dagsläget inte på någon kommersiell franchise utan mer på ett levande projekt som används och utvecklas vidare av det trakoriska nätfolket. Upplägget i grundboken blir förmodligen: (1) inspirationstexter av typen "Brior Brådfots reseberättelse" men från olika fiktiva källor, (2) regler för detaljspel, (3) regler för skuggspel, (4) artiklar med osminkade fakta exempelvis om RhabdoRana / maktspel i Tricilve / Ranziner, (5) något startäventyr och tips om hur originalkampanjen kan spelas med de nya reglerna och (6) index. Därtill kommer kartor och illustrationer som vi just arbetar med, bland annat en omritad karta över Tricilve hämtad från "Arkiprojektet" vilken jag själv utgått från under romanskrivandet. Förmodligen kommer de gamla spelens texter samtidigt att läggas ut som fria pdf:er på nätet under Creative-Commons-licens.

Spelet kommer att utgå från romanernas värld som är något annorlunda än de gamla spelens, men ambitionen är att man med enkla anpassningar ska kunna spela även i originalstuk. Jag har berättat för de andra i gruppen vad som skiljer och även givit illustrationsförslag.

Den som redan nu vill se en recension av spelet kikar lämpligen på Dimfrosts blogg "Den Raljerande Nanoapan". Hans fiktiva bild stämmer förbluffande väl med vår egen syn på saken.

9 kommentarer:

Roney sa...

Jag blir så spelsugen när jag läser detta! Se till att det är klart till hösten! Då ska vi nämligen dra igång vårt spelande igen.

Erik Granström sa...

Tidsplanen är väl ungefär sådan men det vågar vi verkligen inte stå för med tanke på hur det brukar bli.

Kosta sa...

Det ser jäkligt bra ut! För mind el är jag himla intresserad av "skuggspelet" och hur det kan moddas. Jag minns att jag gillade Clusta Noba kartan i 5K -så en mer tydlig variant kan klart funka.

Andreas Williamsson sa...

Vi på Kaleidoskop kan varmt rekommendera Publit (http://www.publit.se/cms/) för den som vill trycka upp ett eget spel utan att ta någon större ekonomisk risk. Annars kan man tänka sig att varumärket är starkt nog för att motivera åtminstone tryckning av en liten upplaga. Jag kommer i alla fall att köpa spelet utan att tveka.

Unknown sa...

Genom preorder kan vi garantera en smaskig bok för de som vill ha spelet i tryckt format, därefter finns andra lösningar som sagt.

Henke sa...

Skulle lätt kunna tänka mig ett kompletterande brädspel med diverse intressanta skuggscenarion. t.ex. Marjura med rollerna: "Da Melse" (alt. "Praanz da Kaelve") för de Trakoriska styrkorna, Kung Ottar och Crurerna, Shagul & RhabdoRana, Malek Mangus & Shagulitsekten, samt Marjurerna och Rebellerna. (Kanske även någon skulle spela Blatifagus).

På liknande sätt ett scenario från Tricilve med Bodaken, Nya Sfären, Shagul/RhabdoRana, Shaguliterna samt utsända agenter från t.ex. Kishatet eller Magilre.

Ett oslagbart spel att ta inspiration ifrån när det gäller just fulspel och diplomati är förövrigt det gamla hederliga bananrepublikspelet "Junta"...

Brynolf sa...

Detta hamnar direkt på inköpslistan.

Unknown sa...

Detta ligger naturligtvis högt upp på inköpslistan. Men varför (om jag nu ska klaga på något :) tycker man att ett många-tärningar-system är att föredra egentligen? Svårmoddat och lite svårt att hitta rimliga intervall på svårighetsgrader, som dessutom tar längre tid när man ska addera resultatet av si o så månnga tärningar, är dom enda konsekvenserna jag ser iaf... (Även om även en sådan inbiten BRP:are som jag blir lite charmad av termen "ödestärning", det måste erkännas...)

Erik Granström sa...

> Axel

Med min nya planering för romanen så har jag mindre tid med spelet och kanske därför inte ska yttra mig men det är i trygga händer.

Vad gäller tärningspooler så ska man inte addera prickarna vad jag förstår utan bara se hur många tärningar som blir positiva respektive negativa, dvs över eller under ett gränsvärde. Därmed ska inte avläsningen ta längre tid.