fredag 10 juni 2016

Final: tävlingsomgång 5 – KonfluxerHär är finalomgången i tävlingen där man kan vinna ett av tio signerade och numrerade exemplar av romanen Vanderland. Försäkra er om att titta på den nya poängberäkningen. I övrigt gäller de tidigare reglerna. Motivera gärna svaren för om jag tycker att ni är listiga så kan ni få poäng även om ni svarar fel.


Fråga 5.1
Vad heter Krabbvattnets konflux?

Fråga 5.2
Ragnarök är en viktig konflux i nordisk mytologi där flera gudar kämpar och faller. En av dessa har en koppling till hur RhabdoRana fick sin stridslie. Vilken gud rör det och vilken är kopplingen?

Fråga 5.3
Enligt den lille metafysikern skapades universum av en allsmäktig urvilja som fanns i Tiamat. Vad skulle denna urviljas avslutande motsats kallas?

Fråga 5.4
Av vad konflueras vite ryssen som berättaren älskar?

Fråga 5.5
Vissa trakoriska hantverkare benämns enligt en linje som konfluerar mot, men aldrig når en matematisk kurva. Vad kallas dessa hantverkare?

Fråga 5.6

Profetior är som bekant viktiga för konfluxen. I klassiska symfoniska verk konfluerar musiken oftast mot tonartens grundackord i slutet. Det profetiska stycke som inledde år 2001 avviker emellertid i detta avseende. Vad heter stycket och hur avviker det?

Fråga 5.7
Finalens frågor kräver tänkande ”out of the box”. På vilken byggnad lär sig Tricilves krämarlärlingar denna ädla konst?

Fråga 5.8
Ön Saphyna saknar puls. Vart konfluerar dess nominella ursprung med sina grannar? (några olika svar möjliga)

Fråga 5.9
Vilken klassisk inspiratris konfluerar i Eriks huvud på lördag kväll?

Fråga 5.10
Fanborgen i Isakra konfluerar arkitektoniskt mot arenan i mitten. Vad hette förebildens arkitekt?

Blindfråga 5.11
Inom vad konfluerar Uroboren?

Rätt svar 3 poäng, men varken svaret eller poängen kommer att avslöjas.

Bonusuppgift 5.12
Skriv en limerick på valfritt trakoriskt person- eller ortsnamn. Limericken måste skickas in med de andra svaren.

Två poäng för korrekt form, ett poäng för något felaktig och noll poäng för fel form.

Fyndigheten bedöms av undertecknad, Grotebelia, Melbrigga och mr. Periwinkle. Fem poäng för de två bästa, fyra för de tredje och fjärde bästa etc.

Inga kommentarer: