måndag 9 mars 2015

Smakprov till översättning?

Några bitar ur romanerna ska översättas till engelska för att finnas till hands inför den stora bokmässan i London under april.

Kan inte ni som läst dem hjälpa mig föreslå stycken som ni dels tycker är särskilt bra och lämpade (om några), dels speglar romanerna på ett rättvisande sätt. Man kan tänka sig att översätta kanske två-tre avsnitt av lite olika karaktär. Jag vet ännu inte om det ska översättas bara från Svavelvinter eller från alla tre böckerna, så ni får gärna föreslå tre avsnitt ur Svavelvinter och ytterligare ett par vardera ur de andra böckerna. Förresten får ni föreslå preis hur ni vill!

Tack på förhand!

19 kommentarer:

Fredrik Kjällbring sa...

Kapitel XXXI i Svavelvinter, "Mannen utan öde" tycker jag är utmärkt. Både med en titel som är lånad och innehållet. Kanske inte hela skall översättas, men stora delar av det.

Anonym sa...

I vilket sammanhang skall texterna användas? Längd? Format (foldrar?)? Målgrupp?

Jonatan

Henke sa...

Jag har föreslagit det tidigare och tycker fortfarande att kapitel 3 - den gudomliga väven, speglar metafysiken bra samtidigt som det beskriver början till Kronolaaben och därtill ett skoningslöst öde för den stackars lärlingen.

Erik Granström sa...

Tackar!

Jonatan: Vi talar textdokument som ska ges till förlagsagenter från olika länder, folk som letar efter böcker att ge ut. Längd: kanske ett par sidor till ett helt kapitel, nedslag på olika platser.

Erik Granström sa...

Om beslut verkligen fattas om att ge ut böckerna så kommer förlaget själva att göra en översättning från scratch räknar min agent med.

Anonym sa...

Jag tror att det vore bra om de olika texterna är av olika karaktär. Om du väljer något avsnitt med action, ett annat som fokuserar på intrigen och något avsnitt med mer filosofisk botten så blir det kanske en bra helhet.

Jonatan

Niclas sa...

Från Svavelvinter kommer jag och tänka på följande avsnitt:

1. Scenen där träskmannen(träskkvinnan?) stjäl ett av smuggelsvärden och halshuggs av detsamma. (För att det är ett spännande avsnitt, samt att ordet "Svavelvinter" förekommer på lårarna ombord på skeppet. Kanske finns en poäng att visa på meningen med boktiteln?)
2. Arn och Blatifagus uppgörelse i kvicksilvergruvan. (För att det är en jättecool scen, för att båda karaktärerna är fantastiska i mitt tycke, samt de berör metafysiken i världen då de talar om gudomliga runor, etc)
3. "Döds ände", då Shagul bjuder in shaguliterna till graven och förgiftar dem (För att den visar på Shaguls natur)

Erik Granström sa...

Tack ska ni ha. Jag plockade ut fem kandidater hittills:

1. Arns första möte med draken (Kap 1)
2. Lärlingen som pillar i väven (kap 3)
3. Den vita vargkvinnan (kap 14)
4. Mannen utan öde (kap 31)
5. Döds ände (kap 36)

6. Sedan tidigare har jag en översättning av Trodax flykt från kvicksilvergruvan (kap 29)

Arn och Blatifagus i gruvan är ganska kul, men faller lite på Arns talfel tycker jag - tror det komplicerar för den ovetande. Träskkvinnan stöld av svärd är också kul, men lite perifert.

Henke sa...

Ett annat favoritstycke är när Malek Mangus animerar musen, samt dialogen mellan honom och Rumperlak gällande sjukstugans försvunna patienter.

Erik Granström sa...

Nu tyckte Ola Wallin på förlaget att smakprovandet ska utsträckas även till de andra två böckerna eftersom man ska försöka sälja in dem som serie. Ni får alltså gärna föreslå även från Slaktare små och Vredesverk. Bra om ni håller er till avsnitt om högst fem sidor.

Jag har för övrigt skickat "Mannen utan öde", kap 31 i Svavelvinter, på översättning redan (en bit av vill säga)

Anonym sa...

Döds ände är en självklar favorit alltsedan rollspelet på 80-talet.

I Slaktare Små är Flodens farsida och De sista shaguliterna kapitel som jag vill framhålla.

Jonatan

Anonym sa...

Ett kort kapitel från Svavelvinter är 15 - Smickelbräde i skugga. Gillar den lite förväntansfulla stämningen inför vad som komma skall. Frågan är hur du översätter "Smickelbräde" till engelska? ;)

Ett annat kapitel som jag tycker ger en inblick i det värdsliga och jordnära livet på Marjura är 23 - Svavelträsken.

Sen har jag alltid gillat biten med gravplundrarna. 25 - Cruri där det baxas med både en grinig jätte och ett par tunga stenportar och 26 - Läderhudar och horn där självaste Kung Ottar vaknar till ...liv!

/Birke

Henke sa...

Slaktare Små - Flodens farsida, definitivt!

Sen gillar jag verkligen kapitlet i Svavelvinter när Silvia Miranda vandrar ner till Kmordadruiderna i dödsriket och får oväntat sällskap :)

Erik Granström sa...

En aspekt vi inte talat om är att de olika smakproven bör täcka böckernas olika särarter och i detta avseende koplettera varandra snarare än vara lika. Jag försökte lista olika olika företeelser som är utmärkande:

Språk
Spänning
Humor
Världsbygge
Filosofi
Personskildringar
Komplexitet
Drama
Fysisk närhet (anatomi, sex etc)

Fyll gärna på eller föreslå ändringar.

Anonym sa...

Eftersom böckerna är fantastik så borde väl det vara med som en företeelse som är utmärkande. Drakar & demoner ;) och liknande. Fast det kanske är underförstått.

/ttias

Erik Granström sa...

ttias: det är en bra poäng, fast som du säger kommer nog detta på köpet. Någon scen med draken ska förmodligen vara med och möjligen kan även någon demon slinka in.

Fredrik Kjällbring sa...

Något stycke med poesi skall nog vara med också. Jag gillar "Vox Ranzina" i "Slaktare små", men det är kanske ett knepigt kapitel?

Erik Granström sa...

Efter läsande av era förslag och diskussioner med förlag och agent hit och dit har jag mer eller mindre bestämt mig för följande scener:

Svavelvinter
Kapitel 29 Eld från himlen
Scenen när Trodax tar sig ur gruvan. (Scenen fanns redan översatt och har redigerats.)

Kapitel 31. Mannen utan öde
Scenen när Silvia Miranda vaknar i Shaguls grav (Shagul, filosofi, stämning)

Slaktare små
Kapitel 3. En blå Meridian
En enda sida om när Grisselhår och Perrima seglar tillbaka till Trakorien (värld, förlagets förslag)

Kapitel 39. Den pilske prelaten
När Didra och Robur samtalar och samlagar (sex-scen med twist, förlagets förslag pga språk och udda scen)

Vredesverk
Kapitel 10. De åldriga ödlornas arv
När draken attackerar magillernas styrkor (action, humor, en drake)

Kapitel 43. Humlans flykt
Om kejsarinnan Heneguyas död (drama, värld)


Tack för hjälpen. Om nu inte era förslag finns med så bli inte gramse för det. Många aspekter skulle vägas in, inte minst mängden text, och jag lovar att jag övervägt allt ni föreslagit. Förhoppningsvis så blir ju alltsammans översatt till slut!

Erik Granström sa...

Dessutom så bestämdes det att smakprov ur alla tre böckerna skulle ingå eftersom vi försöker sälja dem som serie. De flesta av era förslag var från Svavelvinter.