lördag 14 juli 2012

Äktenskap, barn och sex i Trakorien

Martin Karlsson skrev till mig och undrade hur man ser på familj, äktenskap, sex och barn i Trakorien, liksom vilka konsekvenser synen får. Det är intressanta frågor men inte helt okomplicerade. Ta följande som ett förslag som vi tillsammans kan utveckla och korrigera. Jag tar nu som oftast min utgångspunkt i den Paratorniska kulturen och låter grannarna förhålla sig till den.

Några utgångspunkter
1. Trakorien är ganska könsneutralt så att kvinnor kan göra karriär, äga sina tillgångar, ha sexuella behov, välja make själva etc. De behöver alltså inte försörjas eller skyddas pga kön.
2. Trakorien är rasistiskt och rasismen utsträcks inte bara till halvfolk utan ofta till alla med udda utseende.
3. I Trakorien anpassas levande varelser till sin omgivning även under livet och inte bara genom Darwinistiska arvsmekanismer. På motsvarande sätt kan den individ förfalla som förlorar sin sociala tillhörighet.
4. Barn anses allmänt vara pinsamt ofullgångna vuxna och behandlas snarare stramt än med kärleksfull omsorg även om de ses som en investering som bör vårdas. Barnarbete är allmänt vedertaget.
5. Homosexualitet ses inte som moraliskt förkastligt men utgör sällan grund för äktenskap eftersom detta centrerar på fortplantning och arv. Personer kan emellertid leva tillsammans utan äktenskap tämligen fritt eller ha förbindelser utan att bo tillsammans.
6. Det finns magiska och medicinska sätt att förhindra oönskade graviditeter och bota de flesta könssjukdomar. De senare är heller inte så vanliga eller epidemiska. Metoderna är inte allmänt tillgängliga pga kostnader och viss misstro.
7. Moralen styrs mer av plikten som medborgare än av religionens påbud - så även vad gäller samliv.

Äktenskap
På Paratorna har äktenskapet karaktären av ett intresseavtal mellan jämnbördiga parter som vill leva tillsammans, skaffa barn och kanske föra ett arv vidare i form av ett handelshus, en gård eller en adelsätt. Detta varken utesluter eller förutsätter kärlek. Ätten är viktigare för adeln där äktenskap även ingås för att bilda allianser. Äktenskap kan upplösas och inte sällan står formerna för avveckling angivna redan i avtalet. Barnomsorg sköts inte sällan via gemenskaper: skrån, bo-lag (dvs genom grannsamverkan), arbetsgivare, militära förband etc. Ofta samordnas barnomsorg och skola. För de som har råd anlitas ofta privat omsorg. Lärlingskap är vanligt för barn från ca 9 års ålder. Barn har rätt till en liten laglott som arv men den är ganska blygsam. Fideikommiss är ofta stipulerat för handelshus och adel så att inte stora ägor splittras, men är inte alltid kopplad till arv. Adoptioner är inte ovanliga som vägar till arv.

Oäkta barn och föräldralösa
Det finns alltså effektiva men kostsamma preventivmedel att tillgå och dessa är helt accepterade medan däremot aborter inte accepteras annat än i form av "dagen-efter-magi" eller motsvarande örter. Senare aborter ses som skapelsevidriga och kan straffas. Oäkta barn kan förskjutas till kostnad av sin minimala laglott men lika gärna accepteras. Föräldralösa barn kan tas om hand som arbetare eller bli slavar och någon större sentimentalitet finns inte i sammanhanget. Barn är i Trakorien generellt sett mer kapabla att klara sig själva än i vår värld vilket kan hänga ihop med förutsättning 3.

Sex
Jag föreställer mig en ganska liberal syn på sex i Trakorien, särskilt bland de väl bemedlade som har råd att undvika oönskade graviditeter och eventuella könssjukdomar. Några egentliga religiösa tabun finns inte på Paratorna. Sex ses som ett mänskligt behov som det är naturligt att tillfredsställa oavsett läggning där den barnalstrande funktionen ses frikopplad från vardagssexualitet. Även avhållsamhet accepteras så länge den inte kommer av regler eller principer utan av eget val. Med undantag för ungdomar ses det som stötande att ägna sig åt sexuella handlingar offentligt såvida platsen eller tillfället inte är särskilt tillägnat sådant, såsom på scener eller vid fruktbarhetsfestivaler. Sex med halvfolk anses vara stötande, men kanske just därför ... kittlande.

Trohet
Lojalitet, ärlighet och öppenhet mellan makar är i Trakorien lika viktigt som mellan nära knutna affärspartners, inte minst därför att äktenskapet ses som ett av riket sanktionerat avtal. Sexuell monogami är inte en självklar del av denna trohet utan snarare underkastad relationens karaktär och makarnas personliga syn. Lovar man att hålla sig till sin partner så förväntas man också göra det men sådana löften är inte självklara mellan makar.

8 kommentarer:

Tobias sa...

Artikeln motsvarar ungefär vad jag föreställde mig sedan tidigare. Förutsättning 3 i listan var dock en intressant överraskning, att man utvecklas eller degenereras efter hur livet far fram med en. Vet dock inte om jag har upptäckt något sådant i romanerna hittills. Så om man föreställer sig en senior som levt i slummen större delen av sitt liv, sedan plötsligt får in en fullträff i livets lyckohjul...

Erik Granström sa...

Jag tänker mer fysiologiskt än socialt. Som Grisselhår säger:

"Flocken är vår krrropp. Flocken ger oss tändernas lag, tät päls, våra läten och slick- lekar. Men den fördrivne är inget. Han tapparrr hår, växerrr getögon och klövar. Hans piss har ingen vittring och nosen blir ett bökartrr- ryne! Den som är i flocken är aldrig ensam, men den fördrivne leverrr utan kropp!"

Martin sa...

Tack Erik. Intressant läsning! Och hjälpsam för rollspelandet. 

Utifrån ett skapelsetroget perspektiv kan man ju dra synen på sex ganska långt, kopplat till både fortplantning och njutning. kanske man kan tänka sig att "avvikande" sexualitet och sexuella handlingar exempelvis incest anses skapelsevidrigt pga tex inavelsrisken, också tidelag (gäller det även "djuriska" halvfolk? ex begreppet "bastard", som i avkomman från två skilda raser, borde ju anses tämligen skapelsevidrigt), och kanske även i viss mån pedofili och homosexualitet, ja kanske till och med onani (spill inte säd ämnad till förökning!)? Å andra sidan kan man ju också föreställa sig att avhållsamhet även det anses skapelsevidrigt, att man i en sådan livshållning inte bejakar och lovprisar den "förmåga" att avla avkomma som gudarna gett människan. Gillar tanken på sexuellt utlevande animister (lite hippie stämning kanske?), vilket även antyds i Slaktare små (både Bodonius och Sambasynd Coria).

Jag gillar även verkligen idén med barnomsorg kopplad till ex skrå och gillesväsendet. Och att dessa, förutsatt att man tror på biologiskt arv, kan utgöra rätt bra ekonomisk grund för ex slav och adoptions krämeri. Vill man ex starta ett glädjehus går man till yrkesälskarnas barnkrubba/barnhem för att köpa sig sitt stall av "genom blodet" extra lämpade män och kvinnor. På samma sätt kan man ex föreställa sig att intrigmakare köper/adopterar oönskad avkomma som prostiuerade fått med inflyteserika kunder, som sedan med lämpliga intyg och vittnen i framtiden kan användas för att framtvinga arvstvister i syfte att spränga handelshus, adelsfamiljer etc. Att ha kontroll över den i trakorien (paratorna) förhållandevis fria sexualiteten och dess följder borde således kunna inbringa en hel del trakiner, och något som om inte skråväsendet så i alla fall undre världen borde slagit mynt av. Man kan tänka sig lite som den rätt omfattande människohandel vi dagligen läser om tidningarna, eller tex Brasiliens Favelas (kåkstäder) där gansterbossarna driver såväl sjukstugor som skolor inom den egna sfären, vid sidan av knarkhandel etc, om inte annat för reproduktionens och kulturskapandets skull, som ett samhälle i samhället. 

Ja, det finns många trådar man kan dra i här som skulle kunna bli bra äventyrsstoff. I böckerna har ju dessutom detta med familjeband även en rätt framträdande roll. Shagul som barnhemsbarn (skulle vara intressant att läsa mer om hans familjehistoria, Didra och Elmesum, Pranz och hans Skecker-släktingar etc. 
/Martin

Anonym sa...

Eftersom både kön och form verkar vara lite flytande i Trakorien (så länge man har koll på sitt namn) verkar det troligt att all möjlig sexualitet skulle ses som skapelsetrogen i den världen -- Lyda med svanen, fruktbarhetsguden som ömsom man ömsom kvinna. Jag hoppas att Erik frigör sig från det gamla vanliga tankeskräpet. Om onani är skapelsevidrigt eller inte beror säkert på hur mycket gudarna runkar. Jag kan tänka mig att både trakoriska gudar och paratornier sätter på allt som rör sig och lite till utan större samvetsbetänkligheter.

Tobias sa...

Angående mitt inlägg ovan:

Jodå, jag förstod att det var fysiologiskt. Det var därför jag tog upp exemplet. Säg att en åldring har fått utstå större delen av sitt liv i misär. Rent fysiologiskt kan han ju ha kroknat till något i stil med Quasimodo. I vår värld skulle det ju bara vara down-hill därifrån. Men i Trakorien kan han åtminstone rent teoretiskt kamma hem en storvinst, och då vänder det. Han blir som föryngrad, starkare, friskare. Han ger sig ut och tämjer drakar och erövrar kungariken...men jag vet inte om det var så du tänkte.

Citatet från Grisselhår minns jag nu, men det var inte uppenbart för mig innan hur den relaterar till en "naturlag" i Trakorien.

Man kan ju för övrigt argumentera att vi även i vär egen värld i viss mån tycks påverkas fysiologiskt av hur framgångsrika vi är i livet. Jag tycker det är en bra idé att använda som referens i en fantasyvärld.

Erik Granström sa...

Tack ska ni ha. Jag känner själv att dessa frågor inte är mig klockrena ännu men det öppnar ju för nya idéer. Några saker jag vill ha även om jag inte lyckats motivera dem helt ännu:

* Ganska "fri" sexualitet och lustbejakande men utan att göra en poäng av saken. Jag har samma ambition med Trakoriens jämställdhet; att det ska vara en 'non-issue' snarare än någon slags demonstration från min sida.
* Ingen stark koppling till synd och skam som det ibland har varit i vår kristna kultur. Jag vill ha trakorierna mer praktiska än moraliserande och den moral som finns är kopplad till rollen som god riksmedborgare snarare än till religion.
* Inte lika stark moralisk koppling mellan äktenskap och trohet som hos oss även om det kan gälla i det enskilda fallet
* bibehållen vikt av arv och familj

Birkebeineren sa...

Fortplantning med livsduglig avkomma mellan människor och gudavarelser, är det förekommande i Trakorien? Tillåter metafysiken något sådant?

Erik Granström sa...

Birke: Jag ser inget principiellt skäl till att det inte skulle kunna förekomma även om jag inte själv har skrivit om någon.