söndag 8 november 2009

Skapelsetro och talmystik i Trakorien

(delvis en uppföljare till inlägget "DiFolter och animister")

Shaguls strid mot sin mästare ligger bakom mig för denna gång och jag skriver nu om animisterna på ön Mereld med prästen Sambarsynd Coria som huvudperson. Denne godmodige man har jag modellerat efter barnens konfimationslärare, men porträttet fördjupas förstås när han hamnar mer konkret på papper. Sambarsynd Coria har till exempel fått ett mindre godmodigt förflutet som aktiv deltagare i "Abzulvan"*, animisternas inkvisition där skapelseprästerna för kampen mot skapelsens fiender med alla medel. Han har erfarenhet av att bekämpa såväl shaguliter som diFolter och andra, mindre namnkunniga hädare.

En skillnad mot vår egen tids inkvisition är att Abzulvan inte är lika inriktad på att jaga förment hädiska läror utan förföljer konkreta "skapelsvidriga handlingar". Rebellerna ifrågasätter å sin sida knappast skapelsens ordning men försöker däremot rubba den. Deras läror blir förstås ofta hädiska på köpet men är i sig sällan tillräcklig anledning till åtgärd. Motsättningen har heller inte samma politiska betydelse som i vår värld eftersom världsliga makter oftast inte har koppling till en enda religion. Striden står därför i stort sett mellan religiösa samfund och sekter som bara undantagsvis är statsbärande. Sådana undantag är just Mereld och även Kishatet.

Jag funderar i sammanhanget på vilka konkurrerande världsuppfattningar som råder i Trakorien och särskilt med tanke på hur deras värld skiljer sig från vår. Den huvudsakliga skiljelinjen går som jag ser det mellan skapelsetrogna/holistiska varelser och rebelliska/kaotiska/egocentriska varelser:

Utgångspunkten är att världen ÄR skapad och INTE har utvecklats enligt Darwins lära. Världen finns därtill som ritning tecknad med särskilda symboler, "Me", vilka sammanställda ofta kallas "Det höga språket". En ändring i ritningen ändrar verkligheten. Olika uppfattningar finns om VARFÖR världen skapats och om den har något syfte.

De skapelsetrogna anser att alla anspråk på utveckling kan uppfattas som hädelse. Den troende bör som en ikonmålare sträva efter fulländning enligt gudarnas planer och att finna och fullgöra sin roll i skapelsen. Man accepterar samtidigt att världen inte är perfekt. Gudaplanerna har via underhuggare implementerats på ett förvridet sätt och det finns därför utrymme för förbättring men bara i riktning mot idealet.

Rebellerna anser istället att vi är fångar hos de som skapat vårt zoo eller fängelse och att vi bör söka frihet eller utnyttja systemet som det är. Man vill plocka isär för att förstå, något som de skapelsetrogna inte gillar.

Skapelsetrogna söker sig alltså inåt mot ett ideal där det inte gäller att vara kreativ utan att göra rätt. De är konservativa och defensiva. Rebellerna söker sig utåt från givna förutsättningar. De har inga givna gränser, är kreativa och offensiva. Man kan jämföra skillnaden i inställning med den hos backar och anfallsspelare i fotboll.


Talmystik - hjälp mig fylla på
Jag har tidigare lekt med tanken att låta talen tjäna som symboler för olika världsåskådningar, men det jag nu funderar på är att bygga ut talmystiken mer systematiskt. Fördelen med tal i jämförelse med symboler som kors eller stjärnor etc är att talen faktiskt kan användas på det sätt som exempelvis skett i Kabbala.

Frågan som ni gärna får hjälpa mig med är vad de olika talen skulle står för i Trakorien, och jag talar då främst om talen 0-9. Låt oss spåna fritt och inte vara främmande för att ett tal kan stå för många och även motsägelsefulla saker. Det jag spontant ser (fyll gärna på från eget huvud eller tidigare skrivet) är följande:

0
Tiamats tal - intigheten. Ett illa sett tal som de flesta andra vill undvika att sammankopplas med.

1
Jagets tal. Individen. "Den ende och hans egendom". Shagul.

2
Tes-antites. Existens mot icke-existens, motsatser, dialektik, dikotomen (Shaguls bok)

3
Skapelserebellernas tal. De accepterar i princip animisternas fyrtal för skapelsen enligt nedan men anser att den fjärde aspekten måste vara människans närvaro och agerande så att världen byggs av ett ofullständigt tretal. diFolterna ser tre grundelement i materien: svavel, salt och kvicksilver.

4
De skapelsetroendes tal - animister anser att allt har fyra aspekter när det är komplett. Dessa aspekter kan i sin tur har fyra delar liksom samma företeelse kan ses ur olika fyrtal av vinklingar men det är alltid i fyra man måste landa. Animisterna räknar ofta med talbasen fyra. Koppling givan till de fyra klassiska temperamenten, fyra element etc.

5
Pentagrammet med det gyllene snittet - kunde vara Banzikans tal. Skulle också kunna vara en otillåten utbyggnad av skapelsens fyrtal, dvs en femte främmande aspekt lika hädisk som det ofullständiga tretalet - t.ex. ett pentagram för att åkalla demoner.

6
Kastykes hexifiering

7
Symbol för Trakoriska riket - de sju stammarnas förbund, septaviet i Tricilve.

8
?

9
?

Idéer välkomna.

*Namnet "Abzulvan" är bildat av "abzu" - guden Enkis sötvattenkälla som ska vara ursprung till allt liv och all visdom, av engelska "absolved" i betydelsen "frikänd, renad" samt "vulva" eftersom animismen dyrkar moder jord, livgivande och kvinnlighet.

22 kommentarer:

Anders Sveen sa...

Lägg åttan på sidan och du får ett möbiusband eller evighetsloop. Kan stå för konfluxen, alltings förändring och upprepning. Den kan stå för världsväven och multiversum.

Magister sa...

Nio är ju skapelserebellernas tal gånger sig självt, så det borde ha något slags signifikans för dem.

Birkebeineren sa...

Fyra för en pyramids sidor, fem kan representera zigguraten om man ser den som en avkapad pyramid.

Fem kan möjligens också kopplas till antalet former i girih-mönster ( http://en.wikipedia.org/wiki/Girih_tiles ) och representera oändlighet?

Birkebeineren sa...

Du har tidigare talat om wicca och gudinnedyrkan där talet tre kan representera den oskyldiga flickan, den barnafödande modern och den vise gumman. Kopplas till måndyrkan och/eller Inashtar?

Unknown sa...

Här kommer man och är intresserad av talmystik och så känns ämnet lite uttömt redan. Bra kommentarer mina medvarelser!!! Betänk dock att de flesta komplexa idéer inom talmystiken också är komplexa tal; till exempel 1 + (-1) = 0 eller 666(!). Något annat sannolikt föruom att större tal är mer abstrakta är möjligen att talen betyder olika beroende på vem som tolkar ...

Erik Granström sa...

> Anders, Birke

Utmärkta kommentarer och dessutom lätt sammankopplade. Den tredelade mångudinnan är given (hur kunde jag glömma henne!) men det slutar inte därmed:

I bloggposten om månen och magierna så står att Fundibéra från Gatves klippa blivit utnämnd till Lemniskata i Bektar och vad är en lemniskata om inte just den liggande åttan som Anders talar om - symbolen för evighet. Lemniskatan används flitigt inom magi och brukar exempelvis ritas ut på det första Tarotkortet i arcana Major: Trollkarlen (se tex http://rjspindle.com/images/tarot/tarot%20major%20arcana%2001%20the%20magician.jpg)

Lemniskatan kan även symbolisera den ena världens övergående i den andra (spirituella) och därmed skulle hälften = 4 (av 8) representera skapelsen som hos animisterna.

Låt oss vidare fastslå att om kvinnan symboliseras av talet 3 (könets trekant?) så symboliseras mannen av det falliska talet 1. Bara tillsammans kan de bli harmonins 4. Måndyrkarna har alltså vissa saker gemensamt med animisterna vilket bara är naturligt då de är livsdyrkare, även om animisterna i Abzulvan bekämpar dem. De blir därmed en bro mellan animisternas tal 4 och trollkarlarnas 3 med en fot i vardera lägret.

Måndyrkarna ser vidare dualismen i talet 2 kopplad till månens ljusa och mörka sida - till liv och död.

Nu börjar vi komma någon vart!

Erik Granström sa...

> Freke

0 = 1 + (-1) sammanfattar ganska väl magin i Trakorien, dvs att man från inget skapar något och samtidigt får motsvarande negativa spillkraft.

Hur du kom fram till 666 därifrån förstår jag däremot inte. Detta tal är emellertid inte glömt. Det antal offer som RhabdoRana ska utkräva varje år är 333, dvs hälften av 666 - ett för varje dag som gudinnan tvingades stanna i dödsriket. Nedstigningen till Ghumgakks kammare i godset Kraglinda är vidare 111 * 6 trappsteg med sju portar vilka symboliserar Inashtars väg till dödsriket.

Samma myt talar även om "de sju gifterna, de sju farsoterna och de sju etterdjuren av vilka ländernas alla plågor stammar" så där har vi en bra sjua.

Henke sa...

5 människans fem sinnen.

2 till människan och dess spegelbild (såsom världen bakom spegeln i Gobrugdas kammere i Järntornet). Kanske även avbilden som i Shaguls kloner.

0 kanske har någon koppling till O som i Staden O. Vem har föressten sagt att O:et i stadens namn inte från början var menad som en nolla?
Kanske även har en koppling till världens runda form.

Hur många sköldar består föressten världen av (tektoner?)

Birkebeineren sa...

I Bythos fins sju representerad genom antalet arkonterna och hur deras sju namn måste raderas för att ge liv till Store Stenfar och åtta genom det åttonde sigillet som till sist måste brytas.

"Jag är Stenfar styckad i sju. Sju namn på sju arkonter. Ett åttonde insegel vaktar dörren bort. Namnets död är deras död, deras död mitt liv"

En koppling mellan sju och åtta finns också hos arkonten Cuprias åtta metallurnor där sju är farliga men den åttonde förlösande.

Arkonterna har här också olika epitet som kanske kan ge kopplingar mellon siffror (1-7) och varelser/egenskaper som även är giltiga på andra vis i multiversum, Nominatorn sägs ju inte vara alltför uppfinningsrik själv...

Nachash - ormen och rebellen
Iblis - den lärde kattmannen
Cupria - hierodulen och modern
Adamel - tuppen och fadern
Bayaga - honspindeln och portväktaren
Ialdabaot - scarabén och jordbrukaren
Trimegisto - bronsjätten och bergsformaren

Cuprias urnor har också olika kopplingar mellan metall, utseende, namn och tecken.

Erik Granström sa...

> Birkebeineren

bra utläggning Björkis men dessvärre inte så relevant för mig längre eftersom Bythos genomgått en större omfrisering. Bythos finns med i boken men inte så som spelen beskriver. Nominatorn finns också kvar fast ser inte längre ut som en tomte.

Johan_L sa...

0 är förstås, som du säger, intighetens tal, och jag kan lätt tänka mig filosofiska diskussioner i Trakorien kring huruvida det är ett acceptabelt tal att använda, eller om man besudlar sin matematik genom att ha med det. Jämför med Parmenides 'bevis' för att vacuum inte kan finnas: Vacuum är det icke-existerande, icke-varandet. Men därmed kan det inte finnas vacuum, för då skulle det icke-varande vara, och så kan det ju inte vara.

Men, som vi lär oss av Gottlob Frege (som ju dessutom har en koppling till Wittgenstein via Russell), så kan man konstruera både det ena och det andra ur icke-varandet. Om icke-varandet finns så finns det ju något som finns. Frege konstruerar hela serien av naturliga tal med hjälp av bara den tomma mängden. 1 = {Ø} = antalet element i mängden av den tomma mängden, och så vidare.

Precis som du säger uppstår ju då också en spänning eller dialektik mellan det existerande och det icke-existerande.

För att återgå till vilka tal som är OK, så sägs det att när en av pythagoreerna bevisade att kvadratroten av 2 är irrationellt tal (alltså ett realtal), så blev han dränkt av sina kolleger som inte tolererade dylika styggelser i sin vackra matematiska värld. De pyhtagoreiska tankebanorna i allmänhet och sådana här beteenden i synnerhet slår mig som påfallande trakoriska.

Numerologisk analys av en persons födelsedatum var en annan sak pythagoreerna höll på med. Shaguls födelsedatum figurerade i rollspelet, har jag för mig, så att man kunde ställa hans horoskop, och numerologisk analys är kunde kanske vara en lite mer esoterisk variant.

Ett annat tal som historiskt har ansetts som mystiskt är antalet kroppsöppning hos människan.

Hur ser de trakoriska skriftspråken och sifferuppsättningarna ut, förresten? Man brukar säga att när man använder bokstäver även som siffror, så får man talmystik som ett brev på posten (jfr. kabbalan).

(Wikipedia (uppslagsord Numerology) föreslår följande sekvens som ett exempel:
0. Everything or absoluteness. All
1. Individual. Aggressor. Yang.
2. Balance. Union. Receptive. Yin.
3. Communication/interaction. Neutrality.
4. Creation.
5. Action. Restlessness.
6. Reaction/flux. Responsibility.
7. Thought/consciousness.
8. Power/sacrifice.
9. Highest level of change.
10. Rebirth.)

Martin sa...

Finns religiöst ljumma människor i Trakorien? Finns rentav materialistiska irrläror?

Erik Granström sa...

> Johan L

Mycket inspirerande och bra genomgång Johan! Inget behöver egentligen bestämmas utan jag ser mer att den här typen av diskussioner ständigt pågår i obskyra akademier och tempel i Trakorien. Det vi kan slå fast är att talmystik är en central del i allt religiöst tänkande i Trakorien.

Pytagoréerna är ju klockrena trakorier. Har du någon referens till kvadratrotsanekdoten?

Vad gäller skriftspråk och sifferuppsättningar i Trakorien så har jag inte tänkt så konkret på saken. Någonstans i bakgrunden finns naturligtvis "det höga språket", men eftersom detta inte får användas så är det osäkert hur det ser ut. Säkert viskas om existerande tecken att de "är skuggan av den höga runan Vozgadril vars tre staplar profeten Goselman såg i en vision" etc. Talen lär ju ha en "hög" beteckning.

Erik Granström sa...

> Martin

Det finns ganska många. Överhuvud taget har religionen inte samma politiska betydelse i Trakorien vilket beror på att ingen religion dominerar. Jag tror att trakoriernas förhållande till religionen är ungefär som romarnas - en del av kulturen med vilken man kan visa delaktighet i samhället, men inget man oroar sig över till vardags.

Kastykerkyrkan kan väl ses som en materiell irrlära men du kanske menar icke-religiösa?

Johan_L sa...

>Erik

http://en.wikipedia.org/wiki/Hippasus_of_Metapontum#Irrational_numbers

Det är antagligen bara anekdotiskt, men det gör det inte sämre som inspiration.

Tobias Harding sa...

Talet 7 anses ju ofta stort som summa av 3 och 4, dvs. av Gud och världen. Om 3 och 4 representerar olika synsätt på världen kan 7 representera en syntes, sanningen bortom motsättningen.

Talen 9 uppfattas ofta som Guds tal eftersom det är 3*3. Om 3 är ett ofullständigt världstal blir det naturligtvis annorlunda. Det skulle kunna vara världen fulländad: Gud eller mänänniskan, eller kanske Gud som den högsta människan, Den Ende?

Erik Granström sa...

> Tobias

Det är en bra idé som jag också har snuddat vid. Frågan är vem man ska tilldela detta tal. Animisterna lär hur som helst fördöma en sådan syntes eftersom de inte anser att det finns något att tillägga utöver gudarnas 4.

Johan_L sa...

>Erik

Fast det låter väl inte orimligt att det skulle kunna finnas animistiska fraktioner som betraktas som kätterska av majoriteten (och vice versa).

Jag menar, om det är något folk i Trakorien-världen är oförmögna att göra så är det att komma överens. :-)

Erik Granström sa...

> Johan L

Där slog du huvudet på spiken!
("Det gjorde han väl inte alls!")

Faktum är att jag i detta nu skriver om sjutalets hädiska kimera-status, men ingen säger att meningen inte är delad (liksom talet).

Nils L sa...

Jag föreställer mig att nekromantikerna gärna gör anspråk åttan. De anser sig förvalta en viktig om än missförstådd del av skapelsen. Symbolisk placerar de sig i mitten av åttan vid krysset där öglorna möts för att understryka hur de förenar liv och död. Denna hållning betraktas givetvis som hädelse av alla andra.

Gemene Man sa...

Det synes mig som ni diskuterar mängdlära snarare än tallära här, vilket förstås i många stycken är samma sak. Men varför inte blanda in andra talbaser med utgångspunkt i de trakoriska natur-(multimandala) lagarna? De tektoniska sköldarna som drar i allt fysiskt levande med konstanten 9,81. Konstanten med vilket man kan beskriva hur lukten från guldtrakinerna avtar med kvadraten på tiden och avståndet. Eller talet Pi, eller för all del det kompletxa talet i (roten ur -1) som en snurrig illusionist i HOXOH kanske utvecklat så som varande en vinkelrät imaginär axel till den reella. Som någon var inne på återfinns mycket skoj siffermsytik i pythagoreernas värld.

Talet 0 för tankarna lite väl mycket till det binära talsystemet, Leibnitz och datorer, men har naturligtvis intressanta filosofiska aspekter. Vad skulle man annars ha för nyta av talet 0. Något som inte finns behöver ju knappast beskrivas??

/Joakim Arnesson

Kristoffer Nåhem sa...

Talet 9 måste motsvara osjälviska gärningar, som donationer utan uppenbar egen vinning. Det är Kastykes tal 6 uppochned. Det måste ses som hädiskt i Tricilve?