måndag 15 november 2010

Redigeringens gång

Jag har alltså skrivit klart romanen "Slaktare små" i första utkast och nu börjar redigeringsarbetet. Kanske någon är nyfiken på hur jag tänkte lägga upp arbetet.

Till min ovärderliga hjälp har jag redaktören Fredrik Ström och ett antal testläsare som anmält sig frivilliga. Dessa personer kan emellertid inte kopplas in förrän jag tagit ytterligare nappatag med råtexten som ännu är full med sakfel, ofullständigheter och rena pinsamheter. Det är ju ingen vits med att börja språkgranska avsnitt som kommer att tas bort eller att påpeka logiska grodor som redan står på To-Do-listan. Strukturella fel uppstår inte minst därför att jag plötsligt under skrivandet fått nya idéer som kräver ändringar i tidigare kapitel. För att inte tappa tempo har jag bara noterat vad som ska ändras på respektive ställe men ännu inte utfört korrigeringarna.

Under skrivandet har jag skapat flera dokument som nu kommer till användning:
 • en scen-för-scen-synopsis på sju sidor som i punktform sammanfattar vad som händer i romanen. Där är det lätt att få överblick över handlingen
 • en logg med redigeringsidéer som uppstått under skrivandet av typen: "gör Oberon mer sarkastisk", "ska Ansgar vara kvar i Vulferveden?" eller "etablera Västmyra som spelhåla"
 • Mina tre grunddokument med personbeskrivningar, artiklar om företeelser i världen respektive löst kladd.
Min plan för redigeringen är grovt som följer:
 • kolla den dramaturgiska kurvan med höjdpunkter och lugnare partier. Eventuellt flytta runt scener
 • fatta beslut om ändringar i struktur och handling, till exempel om en person ska raderas ur texten eller "parkeras" permanent eller tillfälligt (har ett sådant exempel), om ett kapitel ska strykas eller skrivas till (har ett par sådana)
 • ändra felaktiga detaljer och komplettera tidiga scener med sådant som tillkommit. Exempelvis så fick jag idén att folket på Stegos inte har vetat om världen funnits kvar utanför deras fördömda ö och då borde deras religiösa liv reflektera detta. Exempel 2: Shagul förbjuder RhabdoRanamedlemmar att nämna demonen Ghumgakks namn eftersom han är rädd att väcka dennes uppmärksamhet
 • renskriva verser från Vox Ranzina där dessa ska in i handlingen
 • gå igenom personbeskrivningar och repliker för att se så att olika personer visar sina personliga drag i uttryck, handling och språk. Kanske förändra karaktären på någon person. Lägga till mer om utseende där det behövs. Målet är att varje person ska kännas unik, intressant och levande. Det hör till saken att jag har förebilder till nästan alla personer i boken och dessa lägger jag på skärmen när jag modellerar
 • lägga till kuriosa och färg. Jag tänkte bland annat gå igenom spelmodulerna för att se om jag missat några godbitar som passar in. Parallellt ta bort tramsigheter som är roliga men inte platsar. Även rensa eventuella sexismer och liknande
 • kolla konsekvens i alla namn och lista dessa för persongalleriet respektive kartan
 • polera språket för mer flyt. Bästa sättet är att läsa texten högt för sig själv så hör man där det stakar sig. Även måla på med mer färg för mer känsla där det behövs
 • här tänkte jag skicka texten till Fredrik för mer noggrann språkkontroll tillsammans med honom. Även förlaget får läsa texten nu.
 • Jag har två scener som ännu inte skrivits, men de är antingen möjliga att utelämna eller helt oberoende av resten så jag tänkte skriva dem vid tillfälle när det passar i tiden
 • skicka texten på testläsning
 • göra slutjusteringar

En del att göra med andra ord.

4 kommentarer:

Kristoffer Nåhem sa...

Ägget är alltså lagt. Nu skall det färdigvärpas. Ser fram emot kläckningen.

Jag gillar verkligen uttrycket "förebilder"...vem är/var egentligen förebild/mall för Algantryn Bälgnäsa?:-D


Testläsning? Behövs mer frivilliga?

Erik Granström sa...

Heh, Angantryn Bälgnäsas förebild törs jag nog inte nämna av juridiska skäl, men tänk på en sjöelefanthannes nuna så kommer du nära. hur som helst så kommer man inte till Isakra i denna bok utan först i nästa och jag har inte bestämt om baronen ska vara med ännu.

Sebastian sa...

Jag har följt bloggen hur länge som helst utan att kommentera men nu blev jag intresserad!

Testläsare - var skriver man upp sig? :)

Erik Granström sa...

Kul att du är intresserad Sebastian, men jag får nog förtydliga det där med testläsandet. Vad jag menade var att en del språkmänniskor som har varit inblandade genom åren har anmält sig utan att jag behövt fråga dem. Det är inte riktigt så att jag jagar testläsare i största allmänhet. Dock noteras ditt intresse, men då får du nog berätta mer vem du är. Maila till erik.granstrom@gmail.com om du är inutresserad fast jag lovar inget.