måndag 20 oktober 2014

Talböcker

Nu har Vredesverk gjort de två tidigare delarna sällskap som talbok i MTMs regi - Myndigheten för tillgängliga medier. Romanen finns på Legimus. Jag blev lite förvånad över ett email där myndigheten erbjöd sig att skicka ett exemplar. När Svavelvinter lästes in, vilket i och för sig var tio år och säkert ett par omorganiseringar sedan, så nekade man mig en kopia eftersom jag inte tillhörde behovsgruppen. Naturligtvis har jag fått talböckerna ändå på annan väg inklusive Vredesverk, vilket jag också berättade för myndigheten (nä, jag avslöjade inte varifrån), men det känns rimligt att faktiskt ha en fullt laglig kopia av sina egna böcker i alla tillgängliga format. Jag ringde alltså MTM och nu ska CD-skivor vara på väg med alla tre romanerna. Återstår att leta lyssningsprogram på nätet.

De tre böckerna har lästs in av olika personer, nu senast Anna Döbling som har en mycket artikulerad röst, lite påminnande om radioröster från min ungdom. Det är inte fråga om dramatiseringar och ska inte så vara, utan tydligheten är vägledande. Inte mycket att säga om det.

4 kommentarer:

Fredrik Kjällbring sa...

Utgår från att vanliga dödliga utan direktbehov inte får tag i dessa. Det är inte för mig egen skull jag skulle vilja ha det, utan för min hustrus skull (hon har inte svenska som modersmål och lyssnar hellre till svenska böcker än läser dem i pappersformat) och jag vill att även hon skall kunna ta del av den litterära upplevelse som jag anser dina böcker vara.

Kristoffer Nåhem sa...

Som sagt: Hur kan man få tag på dem?

Det stora jobbet i dagens tekniksamhälle måste väl ändå vara inläsningen och inte kopierandet för att göra materialet mer tillgängligt?

Mattias sa...

Ditt lokala bibliotek kan ge dig tillgång till Legimus om du kan visa att du är i behov av det. Jag tror att "behovet" är lite upp till varje bibliotekarie som jag förstod det hela.

Jag har själv en son med dyslexi och i det fallet var det inga problem att få det.

Erik Granström sa...

Kristoffer: Rationella skäl har inget större genomslag i detta fall tror jag utan det hela är en lagstadgad verksamhet i en myndighets hägn. Har man inte det stipulerade behovet så har man heller ingen laglig möjlighet att få tag i talböckerna. Detta sagt med betoning på "laglig".