måndag 5 november 2012

Fri licens för gamla speltexter

Jag skrev just ett inlägg på Fria ligans forum med förslag om hur de gamla speltexterna kunde licensieras enligt så kallad Creative-Commons-licens. Det finns ingen anledning att upprepa det jag skrev där, men tyck gärna till nu innan något spikats.

Grundtanken är att de ursprungliga speltexterna ska kunna användas fritt av var och en under de förutsättningar som licensen medger.

4 kommentarer:

Anders Norén sa...

Är NC-delen i CC-BY-NC-SA-licensen så strikt att den inte ens medger försäljning till självkostnadspris? Man kan ju annars uppfatta "icke-kommersiell" som "utan vinstsyfte". Jag läser den fullständiga licenstexten och det verkar som att byteshandel med annat upphovsrättsligt skyddat material är OK, men inga former av monetär ersättning. (Men om man tar betalt i natura, då? Ett tjog ägg mot ett häfte i svartvitt tryck?)

Erik Granström sa...

Anders: Jag vet inte hur CC-folket tolkar NC-delen, men det rimliga bör vara att stoppa förtjänst på lånat material. Att skriva ut CC-material och få ersättning för kostnaden ser jag inte som kommers.

Det finns säkert en massa skrivet om tolkningen, men personligen känns det mest angeläget att förhindra generering av vinst, i synnerhet vad gäller företag. Skulle du byta till dig ett tjog ägg mot en utskrift så lovar jag att inte stämma dig.

Erik Granström sa...

Här finns en massa material om "NonCommercial" för den intresserade: http://wiki.creativecommons.org/Defining_Noncommercial.

skymandr sa...

Hurra! Vilken jättebra idé!

Angående NC: Det är praxis att, tillsammans med licensen skriva en kort text om hur det ska tolkas (samt eventuella undantag eller tillägg till den fulla licenstexten), så det bör inte vara något problem att se till att licensen blir uppmntrande på det sätt som avses.