måndag 6 juni 2016

Tävlingsdags redan ikväll!

Dags att traditionsenligt tävla om tio signerade och numrerade friexemplar av romanen Vanderland!

Tävlingens form
Tävlingen är som vanligt en frågesport. Fem dagar i sträck, från ikväll, måndagen den 6 juni till fredagen den 10 juni publiceras en ny tävlingsuppgift någon gång mellan klockan 17.30 och 18.30 här på bloggen. Varje uppgift består av mer eller mindre sammanhängande delfrågor med mer eller mindre tydlig anknytning till Vanderland och Trakorien. Svar på frågorna ska mailas till adressen trakorien@hotmail.se senast klockan 16.00 påföljande dag varpå svaren offentliggörs och frågan därmed stängs. För sent inkomna svar är ogiltiga.

Poängberäkning

Varje korrekt svar på en delfråga kommer att ge två poäng (ett poäng om man har nästan rätt). För varje tävlingsuppgift får det först inkomna mailet med korrekta svar på samtliga delfrågor dessutom 5 poäng, det därnäst inkomna mailet med korrekta svar får 4 poäng, det tredje 3 poäng etc. Det lönar sig alltså att vara snabb.

Vinnare

Tio tävlande vinner varsitt personligt signerat och numrerat exemplar av romanen Vanderland. Högst totalpoäng när tävlingen avslutats får bok nummer 1, näst högst totalpoäng får bok nummer 2 etc. Om två pristagare hamnar på samma poäng så lottas numren ut. Jag kan dessvärre inte garantera att ni får era böcker innan de kommer i handeln.

Begränsningar och ordningsregler
Det är bara tillåtet att skicka in ett mail med alla sina svar per dag, per tävlingsuppgift, per mailadress och per person. Efterföljande mail från samma håll beaktas inte. En tävlingsdeltagares samtliga svar måste vara inskickade från samma mailadress för att de olika uppgifternas poäng ska sammanräknas när tävlingen är slut. Den tävlandes namn, adress, telefonnummer och postadress måste anges i varje inskickat mail för att svaret alls ska vara giltigt. Kontaktuppgifterna stannar hos mig men vinnarnas namn kommer att nämnas publikt. Man kan inte delta anonymt. Personer som läst romanen innan den publicerades eller har varit inblandade i redigeringen får inte delta.

Domare
Erik Granström är enväldig domare i tävlingen. Det är tillåtet att gnälla på frågor, bedömning eller formalia. Möjligen känns det bättre men det leder sannolikt ingen vart.

Förra tävlingen
Om ni vill se hur förra tävlingen gick till så kan ni kika på bloggens inlägg från april 2014.

Håll ögonen öppna ikväll vid sextiden! Diskutera gärna här om ni undrar över något.

Inga kommentarer: